Ballet petit

Baletní škola v Hradci Králové pod vedením Mgr. Elišky Uhlířové a Kateřiny Drašnarové, která působí při DDM HK.

Zaměřujeme se především na výuku klasického tance, přičemž výuka je určená pro žáky a žákyně předškolního a školního věku.

Naučíme Vaše děti

Správnému držení těla

Baletní výuka pomáhá dětem ke správnému držení těla, zdravým pohybovým návykům a ladnosti. Nejprve se děti seznamují se základní baletní průpravou a postupně přechází k náročnějším prvkům. Balet prohlubuje estetičnost jednotlivých pohybů, posiluje veškeré svalstvo a dbá na správné držení těla, což děti využijí i v každodenním životě.

Prohloubíme radost z pohybu

Balet představuje nejen skvělou alternativu, která vede děti ke zdravému životnímu stylu, ale zároveň během hodin děti nacvičují různorodé choreografie, zkouší taneční improvizaci, hrají taneční hry a v neposlední řadě prohlubují svou trpělivost, pečlivost a pokoru.

Rozvineme taneční všestrannost

Naše výuka je zaměřena nejen na výuku klasického baletu, ale děti se zlepšují i v moderním tanci, jazzu a získávají základní taneční dovednosti, které následně mohou využít i v jiných tanečních odvětvích, či v průběhu celého života.

“Tanec je píseň těla.”

Marta Graham

Od jakého věku přijímáme žáky a žákyně?

Nové tanečníky a tanečnice přijímáme již od 3 let. Zájemci nemusí mít předchozí baletní praxi, veškeré základy rychle doučíme děti jakéhokoliv věku.

Do jakých věkových skupin jsou děti rozděleny?

1. Skupina – přípravka (předškolní děti)

2. Skupina – mírně pokročilí (školní děti)

3. Skupina – pokročilí (školní děti)

Jak často probíhají tréninky?

1. Přípravka – 1x týdně na 60 minut.

2. Mírně pokročilí – 1x týdně na 75 minut.

3. Pokročilí – 3x týdně na 2,5 hodiny (7,5 hodin/týden).

Jak mohu přihlásit své dítě do Balletu Petit?

V případě zájmu kontaktujte přímo naše trenérky, které Vám rády poskytnou bližší informace. Do Balletu Petit nabíráme žáky a žákyně v průběhu celého roku. 

najdete nás